Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Cai Nghiện Thuốc Lá

Công thức cai thuốc lá thành công đã được biết từ lâu là:
Công thức thành công cai thuốc lá này nên được hiểu và vận dụng như thế nào trong công tác hỗ trợ cai nghiện thuốc lá?

I. THÀNH CÔNG:
1. Thành công cai thuốc lá được định nghĩa là: “Bỏ thuốc lá hoàn toàn trong thời gian ít nhất một năm”. Các nghiên cứu về hiệu quả cai nghiện thuốc lá đều dựa trên định nghĩa này để xác định hiệu quả của một phương pháp nào đó. Với định nghĩa này, tỷ lệ cai thuốc lá của các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá sẽ làm thất vọng nhiều người. Thật vậy, tỷ lệ bỏ thuốc lá lần lượt là 5 - 10% cho tư vấn ngắn; 20 - 30% cho tư vấn tích cực có cung cấp các kỹ năng xứ trí tình huống; 35% cho tư vấn tích cực kết hợp nicotin thay thế; 30% cho bupropion đơn thuần, 35% cho bupropion kết hợp nicotin thay thế. Tất cả những tỷ lệ này đều thấp hơn 50% - một con số thấp rất xa các con số 90% - 95% trong các biện pháp can thiệp thử nghiệm thuốc kháng sinh chẳng hạn.
2. Tuy nhiên nếu nhìn thành công cai thuốc lá ở một góc cạnh khác, chúng ta - những người tham gia vào công tác phòng chống tác hại thuốc lá sẽ thấy an tâm hơn nhiều. Một biện pháp can thiệp hỗ trợ cai thuốc lá có thể chưa giúp người nghiện thuốc lá bỏ thuốc lá trong lần can thiệp nào đó nhưng chắc chắn người nghiện thuốc lá được hỗ trợ này sẽ có một sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ, hành vi của mình đối với việc hút thuốc lá. Người ta nói rằng người nghiện thuốc lá này đã tiến thêm một bước trong quá trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc lá. So với người nghiện thuốc lá chưa được can thiệp, họ đã tiến gần hơn đến thành công cai thuốc lá thực sự. Như vậy nếu quan niệm cai thuốc lá là một quá trình gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau để một người hút thuốc lá từ giai đoạn thờ ơ - nghĩa là không hề biết về tác hại thuốc lá đến thành công - bỏ thuốc lá liên tục hơn 1 năm, thì việc chuyển sang giai đoạn cao hơn của tiến trình này cũng đã là một “thành công” của biện pháp can thiệp cai thuốc lá.
3. Các giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai thuốc lá minh hoạ bằng sơ đồ dưới đây:

4. Tuy nhiên sơ đồ trên đây không phải là một vòng tròn khép kín mà là một vòng xoắn ốc. Ví dụ một người nghiện thuốc lá có thể cai thuốc lá - và tái nghiện nhiều lần nhưng tất cả những lần này đều khác nhau. Ở những lần sau, người cai nghiện đã có kinh nghiệm của những lần cai thuốc lá trước, họ biết vì sao tại nghiện, họ biết khi cai thuốc lá phải chịu những khó khăn gì, đâu là “cám dỗ” khiến họ hút trở lại. Căn cứ vào các kinh nghiệm đó, họ có thể lên kế hoạch phù hợp cho lần cai thuốc lá hiện tại để tránh tái nghiện như các lần trước. Như vậy, trong công tác cai nghiện thuốc lá không có “thất bại” mà chỉ có “chưa thành công”, và “thất bại” tạm thời là những bước cần thiết để có được “thành công vĩnh viễn” sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét