Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

You are Unique - Bạn là duy nhất


Who Says - Selena Gomez & The Scene
"You made me insecure
Told me I wasn't good enough
But who are you to judge
When you're a diamond in the rough
I'm sure you got some things
You'd like to change about yourself
But when it comes to me
I wouldn't want to be anybody else"


"YOU ARE UNIQUE".
Trên thế giới này không bao giờ có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không nhận ra và phát huy được vẻ đẹp của riêng mình.  
Trong mỗi người luôn có 3 vẻ đẹp:
- Thứ nhất là vẻ đẹp hình thể. Bạn có thể dể dàng nhận ra vẻ đẹp này ngay lập tức, bởi vì bạn cảm nhận nó bằng thị giác.
- Thứ hai là vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp này còn được gọi là cái duyên của người phụ nữ. Bạn phải dùng tất cả các giác quan để có thể cảm nhận về nó.
- Thứ ba là vẻ đẹp trí tuệ. Bạn phải dùng tất cả các giác quan và trí tuệ của mình để nhận ra nó.
Mỗi vẻ đẹp sẽ đem lại cho bạn  những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Chỉ khi nào bạn thực sự tin tưởng vào chính bản thân mình thì bạn mới có thể nhận thức được những vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn và khiến cho người khác nhận thấy nó.HOÀNG ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét